top of page

ממתקי יאסר מדאח - הקצאת קרקע למפעל

מפעלים רבים זכו לשרות תכנון המפעל וניהול תהליך של הקצאת קרקע.

במיוחד נציין את ממתקי יאסר מדאח , מוסך כסרא,  פקיעין, שרינק הצפון, סנופ קרמיקה, א.ש.ר.י. מפעל למיון, ברזל כיסרא, זנפלד תכשיטים.

ניהול הקצאת קרקע בפטור ממכרז היזם קיבל מגרש במחיר סימלי להקמת מפעל ממתקים חדש.

 

bottom of page