top of page

שיפור פיריון בתעשייה

שיפור פריון בתעשייה איתן ארז 3eng.png

התייעלות ביצור היא קיומית לכל מפעל תעשייתי בכל עת.

אנו מנתחים את שיטות העבודה במפעל ובכך ישופר הפריון בעשרות אחוזים.

 

בנוסף הוא יזרז את זמני האספקה, יצמצם את הפסולת, ויחסוך שטחים יקרים.

 

אנו מיישמים שיטות ניהול רזה - LEAN - PRODUCTION, תורת האילוצים, חיקרי זמן, קביעת זמני תקן, ישום שכר עידוד.

אנו מומחים בשיפור הפיריון בתעשייה, בניסיוננו למעלה מ - 20 יישומי LEAN PRODUCTION - בהצלחת שיפור של עשרות אחוזים.

יישומי תורת האילוצים לפי פרופ' אליהו גולדרט כ- 15 ישומים חלקיים וכ- 5 יישומים מלאים.

אנו מבצעים חקר זמן עבודה, משפרים את שיטות העבודה בעזרת ציוותי העובדים, מפחיתים את הפסילות וקובעים תקני איכות וזמן חדשים ומשופרים. לאחר מכן ניתן לעדכן את מערכת התמחיר ואת מערכת שיבוץ העבודות בתפ"י מחדש לפי זמני התקן החדשים.

צור/י קשר עם ברצונך לשפר תהליכים, פריון ולהביא חדשנות למפעל. 

Thanks! Message sent.

bottom of page