top of page

הקצאת קרקע להקמת מפעלים

%D7%94%D7%A7%D7%A6%D7%90%D7%AA%20%D7%A7%

משרד הכלכלה מעמיד לרשות מפעלי תעשייה בגליל שטחים לבניית מפעלים.

המגרשים המיועדים מפותחים כבר ברמת התשתיות שלהם, ונמסרים ליזמים במחירים המסובסדים ביותר מ-50% ועד מגרשים הנמסרים במחיר סמלי בלבד.

הקצאת הקרקע אינה תלויה בזכייה במכרז אלא בהצגת תוכנית מפורטת להקמת המפעל התעשייתי החדש.

אנחנו בחברת 3E הנדסה בע"מ, מנהלים את תהליך הקצאת הקרקע לבניית המפעל מאיתור הקרקע דרך הקמת כל התוכניות המפורטות לבקשת ההקצאה, יחד עם ניהול היתרי הבנייה, בניית פרוגרמה של המפעל, הכנת תקציב ועד שלב הביצוע והבאת המפעל לעבודה שוטפת.

תהליך הקצאת הקרקע דורש מהיזם להעמיד תוכניות עסקיות, תוכניות מימון, תוכנית עמידה בהחזרים, תוכנית שיווק בסיסית וגם תוכניות תפעוליות כגון - תכנון המפעל, תכנון לוח זמנים, תוכנית תעסוקה וכיוב'.

בשלב הקצאת הקרקע אנחנו עורכים עבור לקוחותינו את כל התוכניות הנדרשות וכך חוסכים ליזם ולתעשיין את הכנת התכניות אצל המתכננים השונים בתחנת עבודה אחת - ONE-STOP-SHOP.

3E הנדסה הינה החברה עם שיעור הקצאות קרקע הגבוהה והמוצלח מכל חברות ההנדסה בארץ - בחמש שנים האחרונות 3E הנדסה היא המובילה בתחום בשיעור הצלחה של מעל 90%.

צור/י קשר עם ברצונך להקים מפעל חדש או להרחיב מפעל קיים. נוכל לסייע לך בקבלת הקצאת קרקע ממשלתית בפטור ממכרז -

בפגישה נכין בעבורך תקציב ראשון לפרוייקט ללא התחייבות.

Thanks! Message sent.

bottom of page