top of page

גיוס הון לעסקים

שיפור פריון בתעשייה.png

נושא המימון והאשראי מהווה תחום מרכזי ובעל חשיבות גדולה להקמה ופיתוח עסק.

אפשרות המימון ידוע לרבים היא פנייה למגזר הבנקאי.

הבנקים המסחריים הם המלווים המרכזיים במשק והיבט משמעותי מפעילותם הוא מתן אשראי עסקי.

הבנקים המסחריים מציעים מימון לעסקים בתנאים משתנים של ריבית , הצמדה, תקופת הלוואה וכדו'.

אך בעוד שזוהי יכולה להיות אפשרות ריאלית של מימון עור עסקים רבים, ישנם עסקים שנתקלים בסירוב לקבלת אשראי בנקאי מסיבות שונות.

יש לציין שרוב העסקים בכלכלה הישראלית הינם עסקים קטנים ובינוניים ומהווים 99.8% מכלל העסקים המקומיים - אך תנאי האשראי הניתנים לעסקים אלה אינם טובים יחסית לעסקים גדולים.

לרוב עסקים קטנים ובינוניים מתקשים לקבל הלוואות בנקאיות בגודל ובמשך הזמן המתאים לייצור צמיחה או שינוי אירגוני ובכך עסקים ויזמים אלו לעיתים קרובות צריכים פתרונות מימון חוץ בנקאים אחרים אשר קיימים במשך ויכולים לעמוד לרשותם.

מומלץ ליזמים ולבעלי עסקים המעוניינים לצמוח ולהגדיל אשראי - לקבל ייעוץ מקצועי בנוגע לאפשרויות מגוונות העומדות בפניהם.

צור/י קשר עם ברצונך לקבל מימון להקמת מפעל חדש או להרחיב מפעל קיים. נוכל לסייע לך בקבלת הלוואה בערבות מדינה. בנוסף נכין בעבורך תקציב ראשון לפרויקט ללא התחייבות.

Thanks! Message sent.

bottom of page