top of page

התייעלות ביצור היא קיומית לכל מפעל תעשייתי בכל עת

התייעלות ביצור היא קיומית לכל מפעל תעשייתי בכל עת. מדינת ישראל מובילה בעולם בעלויות מרכיב העבודה במוצר. בנוסף גם ערך המטבע שלנו גבוה וצומח כל שנה.


שני גורמים משמעותיים אלה שחושפים את היצרן הישראלי לתחרות מצד היבוא

שני גורמים משמעותיים שחושפים את היצרן הישראלי לתחרות מצד היבוא, וחוסמים כל אפשרות ליצוא של מוצרי צריכה. בנוסף לכך, מחסור בעובדים, בעלי מקצוע מיומנים. עובדי מתכת, תביתנים, פלסטיק ועץ, טכסטיל. וגם בענף המזון כבר קשה למצוא עובדים איכותיים. המימון אפשרי, ספקים , לקוחות , מבנה , הכל אפשרי. ובכל זאת, המשאב האנושי חסר תמיד. אנו שומעים חדשות לבקרים כי הפריון במדינה שלנו מהנמוכים ב E.O.C.D. – הארגון לשיתוף פעולה של המדינות המפותחות. ועדיין יש לנו נטיה להתעלם מכל מה שאנחנו יודעים על התייעלות. תהליכים בסיסיים.


מהנדס התעשייה ידע למצוא תהליכים יעילים יותר ביצור.

לרשותו של מהנדס התעשייה כלים מגוונים: רובוטיקה, אוטומציה, תקינת זמני עבודה, כלי שיפור שיטות עבודה. תהליכי יצור רזה בסגנון Ford-Toyota, כלי מצוינות תעשייתית - ACE. ותורת האילוצים. מהנדס התעשייה ינתח את שיטות העבודה במפעל וישפר את הפריון בעשרות אחוזים. בנוסף הוא יזרז את זמני האספקה, יצמצם את הפסולת, ויחסוך שטחים יקרים. לנו, אנשי התעשייה, אין דרך לשנות את המציאות הארצית, העולמית. אין לנו השפעה על המגמות. אבל אנחנו יכולים לשלוט בתוצאות העסקיות שלנו, בנקיטת אסטרטגיה של התייעלות. מפעל חייב להתייעל תמיד. בכל יום עלינו להיות טובים יותר. שאל אותנו על האפשרות לקבל סיוע ממשלתי בתהליך ההתייעלות של המפעל שלך.


5 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page