top of page

סבתא ג'מילה - ייעוץ תקינה

סבתא ג'מילה הינה מפעל לייצור סבונים טבעיים ותמרוקים 

מתקדמים ומסורתיים.

תקינה GMP קוסמטיקה תואם 716 ISO022.

המפעל ממוקם באזור התעשייה מגדל תפן בגליל.

נדרש על ידי לקוחותיו לספק הוכחות לתנאי ייצור נאותים, כללי היגיינה, שמירת דוגמאות ובקרה מחמירה על איכות המוצר.

bottom of page