© 3E - כל הזכויות שמורות ל 

סבתא ג'מילה - ייעוץ תקינה

סבתא ג'מילה הינה מפעל לייצור סבונים טבעיים ותמרוקים 

מתקדמים ומסורתיים.

תקינה GMP קוסמטיקה תואם 716 ,ISO022 .

המפעל ממוקם באזור התעשייה מגדל תפן בגליל.

נדרש על ידי לקוחותיו לספק הוכחות לתנאי ייצור נאותים, כללי היגיינה, שמירת דוגמאות ובקרה מחמירה על איכות המוצר.