top of page

ט.ש. מי-רון - מערכות אלקטרו מכניות

מפעל ט.ש מ - רון בע"מ - הר טוב בית שמש.

נפל בחלקנו לבצע את תכנון מפעל ט.ש מי - רון בע"מ.

שימוש ויישום מוצלח, תורת האילוצים-TOC של אליהו גולדרט.

הכפלת הפריון בזמן קצר - חודש ימים.

המפעל שיפר את הפריון מ - 150 יחידות עיבוד ל- 400 יחידות, 

ללא תוספת עובדים או מכונות, השיפור בוצע רק בשיטות הניהול לפי תורת האילוצים של אליהו גולדרט.

בזמן קצר ט.ש מי - רון העתיק את מקומו למבנה מתאים, הקים מערכת ביקורת טיב ומחסן לוגיסטיקה מרשים.

bottom of page