© 3E - כל הזכויות שמורות ל 

ט.ש. מי-רון - מערכות אלקטרו מכניות

מפעל ט.ש מי-רון בע"מ - הר טוב בית שמש.

נפל בחלקנו לבצע את תכנון מפעל ט.ש מי-רון בע"מ.

שימוש ויישום מוצלח, תורת האילוצים-TOC של אליהו גולדרט.

הכפלת הפריון בזמן קצר - חודש ימים.

המפעל שיפר את הפריון מ-150 יחידות עיבוד ל-400 יחידות, 

ללא תוספת עובדי או מכונות, השיפור בוצע רק בשיטות הניהול לפי תורת האילוצים של אליהו גולדרט.

בזמן קצר ט.ש מי-רון העתיק את מקומו למבנה מתאים, הקים מערכת ביקורת טיב ומחסן לוגיסטיקה מרשים.