top of page

אשרף תעשיות - הקצאת קרקע

אשרף1.png

אשרף תעשיות מתכת ומסחר בע"מ -

תכנון המפעל החדש על פני כ- 4,000 מ"ר ליד פקיעין וכיסרא.

ניהול תהליך הקצאת קרקע בלא מכרז עבור אשרף תעשיות, במצב שנראה נואש, ולאחר ניסיונות כשל רבים מצד היזם - הוקצו לבסוף 8 דונם להקמת המפעל.

בנוסף זכה אשרף תעשיות להלוואה של 1,000,000 ש"ח בריבית של 1.5%

למשך 7 שנים מטעם חברת העובדים השיתופית הכללית בארץ ישראל בע"מ.

bottom of page