top of page

פילטר סייף - הסמכת ISO9001

פילטר סייף.png

הסמכת ISO9001 לפילטר סייף - מפעל מערכות סינון מי איזון אוניות מגדל תפן.

המפעל בתחילת דרכו היה צריך להציג ללקוחותיו הסמכה במערכת ניהול האיכות, וכך זכה למעמד של יצרן מוסמך אצל לקוחותיו.

לפילטר סייף סייענו בבחירה של תוכנה לניהול המפעל ויישום התוכנה והטמעתה.

מערכת הקיטרון נמצאה מתאימה וזכתה ליישום מרשים ביותר.

 

bottom of page