top of page

אמקור - הקמת מפעל

אמקור-תקין.png

תכנון והקמה של מפעל המקררים של אמפא מוצרי צריכה בע"מ בעפולה.

מערכי המפעל, תכנון כוח אדם, קווי LEAN-PRODUCTION והפעלה ביעדים שהוגדרו.

תכנון מערך המפעל, העתקת המכונות וניהול פרויקט שינוי מפעל המקררים, הפרדת תשתיות חשמל, גזים שונים, מערכות בינוי שונות ובעיקר הקמת מבנה ארגוני חדש התואם את הצרכים של המפעל המתחדש.

הקמת מחסנים ממוחשבים, מחלקות אחזה והנדסה, רכישת התוכנות הנדרשות וניהול מפעל במתכונת חדשה לשגרה יומית.

המפעל קיבל על עצמו לספק כל הזמנה באותו היום עד לבית הלקוח תוך 24 שעות.

bottom of page