top of page

עידוד השקעות הון ומענקים

15923765488139952_edited.png

מענקים ממשלתיים

בתקופה האחרונה ממשלת ישראל הרחיבה את חבילת התמיכה הניתנת לחברות כחלק מתוכניות לאומיות שונות. הצורך בשיפור הפריון במשק, שילוב אוכלוסיות מיוחדות במעגל העבודה ושמירה על הובלה בתחומי הטכנולוגיה, חייבו את הממשלה להרחיב ולגוון את כלי התמיכה והעידוד שברשותה.

ההתמחות של החברה 3E הנדסת תעשייה וניהול פרויקטים בנושא המענקים, יועצים מנוסים הפועלים בה וניסיון רב שנים בתחום מאפשרים לה להגיע לשיעורי הצלחה גבוהים, וליצור התאמה מיטבית בין כל לקוח ולקוח לבין המסלולים השונים של משרדי ממשלה שונים.

החברה 3E הנדסת תעשייה וניהול פרויקטים מציעה שירותי אבחון הפעילות הקיימת וצורך עתידי של לקוח, בחינת תכניות מענקים קיימות, בחירת מענק מתאים לצורכי המיזם, כתיבת תכניות וביצוע הגשה למשרד הממשלה הרלוונטי ולבסוף ליווי מימוש כספי המענק לאחר זכייה. 

 

דוגמאות של תכניות ומסלולי סיוע ממשלתיים מובחרים:
 

מענקים למפעלים תעשייתיים המייצאים

מפעלים תעשייתיים הממוקמים באזור פיתוח א' רשאים לפנות למרכז ההשקעות לצורך קבלת אישור למענק בגין השקעות ברכוש קבוע (ציוד, מבנים, ריהוט וכיו"ב) להקמת או הרחבת המפעל. שיעור המענק הינו 20% מההשקעה המאושרת, וזאת בתנאי שלפחות 25% מהתוספת למחזור המכירות של המפעל, ינבעו ממכירות לשוק המונה מעל ל 14 מיליון תושבים (קרי - יצוא).  

מענקים לקידום מחקר ופיתוח חדשנות

קרן תנופה – הקרן מיועדת ליזמים וחברות הזנק בראשית דרכן, המעוניינים להביא רעיון טכנולוגי חדש לידי מימוש עסקי. הסיוע ניתן בכפוף להוכחת היתכנות טכנולוגית וישימות עסקית של הרעיון, במטרה לקדם את המיזם לשלב בו יוכל לגייס מימון משמעותי להמשך פיתוח ומסחור. שיעור הסיוע לא יעלה על 85% מן התקציב או 200 אלפי ₪, הנמוך מבניהם.

חממות טכנולוגיות

מהווה מסגרת לתמיכה במו"פ בשלב ההתחלתי שלו (Early Stage). מערך הסיוע מאפשר הפיכת רעיונות טכנולוגיים חדשניים לחברות הזנק אשר יפתחו את הטכנולוגיה עד למצב המאפשר גיוס הון פרטי. הזכיינים, מפעילי החממה, נבחרים בהליך תחרותי הבודק, בין היתר, את צוות המציע וניסיונו, איכות התוכנית העסקית, ומקורות המימון של המציע.

 

חברות מתחילות

מיועדת לחברות מתחילות, שטרם קיבלו תמיכה כלשהי מן המדען הראשי (למעט בתוכנית החממות או בקרן תנופה) ושגייסו סכומים בהיקפים קטנים יחסית ממקורות פרטיים. הסיוע הניתן הוא בשיעור של 50% מן התקציב המאושר. 

תוכנית מופ"ת - מיועדת למפעלי תעשייה שמעוניינים להטמיע תהליכי חדשנות טכנולוגית באמצעות פיתוח מוצרים חדשנים, שיפור ופיתוח מוצרים קיימים, או פיתוח ושיפור תהליכי ייצור. משך תוכנית הפיתוח המאושרת הנו בדרך-כלל עד שנה והיקף הסיוע נע בין 20% ל- 50% מהיקף תקציב הפיתוח המאושר.

 

מסלול תעסוקה באזורי סיוע

המסלול מתאים לחברות המתכננות להקים, להרחיב או להעתיק מפעל לאזורי סיוע (אזורי עדיפות לאומית, יישובי עוטף עזה ותחום ירושלים) ולשם כך מעסיקות לפחות 5 עובדים נוספים במשך 30 חודשים לפחות. חלק גדול מהעובדים הנוספים יהיו מאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך (לרבות: בעלי מוגבלויות, חד הוריים, חרדים, ערביי ישראל, דרוזים, בדואים וצ'רקסים) ומתגוררים באזורי סיוע. שיעורי הסיוע הינם 20% בממוצע מעלות השכר למעביד ולתקופה של 2.5 שנים.

תכנית כסף חכם

מסלול אשר מטרתו סיוע בהגדלת היקף המכירות של חברות ישראליות המשווקות מוצר/שירות בשווקים בינלאומיים. במסגרת התכנית יינתן סיוע לחברות יצואניות עבור הוצאות שיווק מוכרות (לרבות יועצים מקצועיים, איסוף מידע, פרסום, תערוכות וכנסים, תקינה וביטוח, הקמת מערכי שיווק והפצה בחו"ל) בלא יותר משני שווקי יעד, בהיקף של עד 50% מסך ההוצאות המוכרות ועד לסיוע מרבי של 500,000 ₪.

 

תכנית להעלאת הפריון בתעשייה

התכנית מיועדת לתעשיינים, הפועלים באזורי עדיפות לאומית, המעוניינים להתייעל ולהעלות את רמת הפריון במפעל בבעלות התאגיד או בקו יצור במפעל.

תקרת ההשקעות המזכות: 

3.png

מסלול להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם - המסלול מיועד לתאגידים המעוניינים להטמיע טכנולוגיות ייצור מתקדם או לשדרג  לטכנולוגיות ייצור מתקדם, במפעל בתאגיד או בקו ייצור (קיים או חדש) במפעל בתאגיד.

הטמעת טכנולוגיות לייצור מתקדם במפעל או בקו/וי ייצור, בין אם מדובר בידע נרכש או מפותח, בארץ או בחו"ל, תיעשה באחד האופנים הבאים:

  • באמצעות הטמעה של שיטות ייצור חדשניות המתבססות על הטמעת אמצעי ייצור חדשניים.

  • באמצעות הטמעה של טכנולוגיות מידע חדשניות המאפשרות זרימת מידע או קישוריות ו/או ניטור ו/או איסוף, ניתוח וחישוב מתקדמים של נתוני ייצור בין חלקים שונים בתהליכי הייצור או שרשרת האספקה.

  • באמצעות הטמעה של חומרים מתקדמים בתהליכי הייצור או ייצור עצמי של חומרים מתקדמים להשבחת מוצר ביניים או מוצר סופי.

תקרת ההשקעות המזכות:

טבלה 2.png

צור/י קשר עם ברצונך לקבל סיוע ומענק ממשלתי או תמיכה מסוג אחר. 

Thanks! Message sent.

bottom of page