top of page

סוגי קרנות למתן הלוואה,מיזמים ועידוד פעולות עסקיותהסוכנות היהודית (קרן גליל מערבי, קרן ניו-יורק, קרן דטרויט, קרן פיטסבורג)

מטרת הקרנות: סיוע בהקמה של מיזמים חדשים והרחבה של עסקים קיימים.

קהל יעד: יזמים ובעלי עסקים קיימים הפועלים באזורים ספציפיים כמו הגליל, הנגב, העמקים, וכ"כ ערים מסוימות (כרמיאל) וכן הלאה.

מסלולי הלוואות: ההלוואה ניתנת באמצעות בנק אוצר החייל.

סכום ההלוואה המקסימלי: עד 300,000 ש"ח .

תקופת פירעון: עד 6 שנים עם אפשרות לתקופת גרייס של עד 12 חודשים (דחיית תחילת פירעון ההלוואה עד שנה במהלכה ישלם הלווה ריבית בלבד).

ריבית: פריים+ 1.50% .

הון עצמי: לפחות 20% מסה"כ תכניות ההשקעות.

בטחונות: בהלוואות עד 200,000 ש"ח, ערב אחד לכל 100,000 ש"ח חתום על מלוא סכום ההלוואה.

בהלוואות בין 200,000 ש"ח ל- 300,000 ש"ח בין 2 ל-3 ערבים החתומים על חלקם היחסי בהלוואה.
אגודה ישראלית להלוואות ללא ריבית ירושלים

מטרת הקרן: מתן הלוואה להקמה, רכישה, הרחבה של עסקים קיימים ולצרכי הון חוזר.

המטרה היא לקדם את העצמאות הכלכלית של בעל העסק, לאפשר העסקת עובדים נוספים ולתרום באופן חיובי לכלכלת ישראל.

קהל היעד: יזמים ועסקים בעלי מחזור חודשי של עד 150,000 ש"ח .

מסלולי ההלוואות:

הלוואה עד 90,000 ש"ח המיועדת לביצוע השקעות.

הלוואה עד 60,000 ש"ח המיועדת לביצוע השקעות ו/או לצרכי הון חוזר.

הלוואה עד 90,000 ש"ח ליזמים עם מוגבלויות ע"ש קרן משפחת רודמן.

סכום ההלוואה המקסימלי: 90,000 ש"ח.

תקופת פירעון: עד 45 חודשי החזר.

ריבית: 0%

הון עצמי: רצוי להציג הון עצמי של כ-10% עד 15% מסכום ההלוואה.

בטחונות: 2 ערבים.
קרן הגליל

מטרת הקרן: הקרן הוקמה במטרה לעודד פעילות עסקית ויצירת מקומות עבודה באזור הגליל.

קהל היעד: מיזמים ועסקים הפעילים באזור הגליל בענפי התעשייה, חקלאות, תיירות ושירותים (ללא מסחר).

סכום ההלוואה המינימלי: 100,000 ש"ח

סכום ההלוואה המקסימלי: 160,000 ש"ח

תקופת הפירעון: 48 חודשי החזר.

ריבית: אין ריבית (נדרש לשלם דמי טיפול בגובה של 6% מסך ההלוואה).

הון עצמי: נדרש להשקיע לפחות 20% מסה"כ תוכנית ההשקעה.

בטחונות: 2 ערבים עם הכנסה חודשית מעל 8,000 ש"ח .קרן נתן

מטרת הקרן: מתן סיוע ליזמים ובעלי עסקים חדשים שאין באפשרותם לקבל מימון ממקום אחר.

קהל היעד: יזמים בתחילת דרכם ובעלי עסקים חדשים שקיימים פחות מחצי שנה.

ישנה חשיבות גדולה לניסיון קודם בתחום פעילות העסק.

סכום ההלוואה המקסימלי: עד 240,000 ש"ח .

תקופת פירעון: נקבעת ע"י הקרן לפי רווחיות העסק, לרוב עד 48 חודשי החזר.

ריבית: 0%

הון עצמי: לא נדרש.

בטחונות: ערבות אישית של הלווה, ערב נוסף.לצורך קבלת פרטים מדויקים ניתן לכתוב למיל ira@3eng.co.il

נשמח לקבל שאילתה דרך אתר האינטרנט שלנו www.3eng.co.il


8 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page