top of page

מענק ממשלתי לקידום מיחשוב ואוטומציה בתעשייה

הידעת שהמדינה מסבסדת במענקים נדיבים השקעות במחשוב העסק?

למשרד הכלכלה יש תכנית חדשה לקידום המחשוב בקרב עסקים קטנים ובינוניים בתעשייה, במטרה לשפר את פריון העבודה, הנמוך בישראל בממוצע בהשוואה למדינות המפותחות – מדינות ה- OECD ומהווה חסם צמיחה מרכזי למשק בישראל.מענק ממשלתי לקידום מיחשוב ואוטומציה בתעשייה
מענק ממשלתי לקידום מיחשוב ואוטומציה בתעשייה


מטרת הסיוע הוצאות בגין תכנית מחשוב ואוטומציה

משך הסיוע עד 24 חודשים שיעור הסיוע %50 מסך התוכנית המאושרת תקרת הסיוע עד 500 אלף ₪

ההוצאות המוכרות עלויות רכש מערכות ממחושבות במערך הייצור עלויות רכש מערכות מחשוב לבקרה ואוטומציה עלויות קידום החדשנות באמצעות תכנות מחשוב במערך הניהול, המלאי והספקים עלויות קידום החדשנות במערכי השיווק עלויות הטמעת טכנולוגיות חדשניות עלויות

המענק על בסיס תחרותי, ולא כל אחד זוכה, אלא אותם עסקים שיגישו תכניות טובות ביותר. בעלות מעוף ותעוזה, וכאן אנחנו נשמח לעזור, ולהכין את התכנית שלכם ולשפר את סיכוי הזכייה במענק.


מי זכאי להטבה?

  • עסק בעל מחזור כספי שנתי של עד 100 מיליון ₪.

  • עסק משתייך לאחד מענפי התעשייה המסווגים בעצמה טכנולוגית מסורתית או עצמה טכנולוגית מעורבת מסורתית כהגדרתם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – "סיווג ענפי התעשייה לפי עצמה טכנולוגית

  • בית עסק שכבר פעיל בשנתיים האחרונות ויש לו דוחות כספיים מבוקרים של שנתיים רצופות ובלבד שהדוח האחרון אושר לא יותר משנה לפני מועד הגשת הבקשה

  • צורת ההתאגדות של העסק עוסק מורשה, חברה בע"מ, תאגיד ללא כוונת רווח ובלבד שהסיוע ניתן לפעילותו העסקית – כלכלית או שותפות רשומה תחום פעילות תעשייה מסורתית ומעורבת מסורתית.

11 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page