top of page

הטבות ליצואנים

תכנית המענקים ליצואנים באזור פיתוח א' חלה מתוקף חוק עידוד השקעות ההון.

התכנית מנוהלת על ידי הרשות לעידוד השקעות הון של משרד הכלכלה.

תומכים בהשקעות של תאגידים בתעשייה יצרנית בכל תחומי התעשייה, כמובן בתנאי שהיא יצואנית (יצוא נחשב מפעל שמייצא לפחות 25% מתוצרתו במונחים כספיים ממחזור המכירות שנה קודמת).


המדינה תשתתף בסף של 20% מההשקעה של מפעלים תעשייתיים במערכות ייצור חדשות שירכשו עבור עצמם

במטרה לשפר כושר תחרות השווקים העולמיים.

המפעל מגיש תכנית השקעות רב שנתית ובעיקר לרכישת ציוד ליצור:

מכונות ומערכות ייצור שונות

מערכות אריזה

מערכות שקילה

מחשוב ביצור וכו',

את הבקשות מגישים במערכת אינטרנטית בכל ימות השנה.

הדיון והקצאת הכספים חלים פעמיים בשנה.

משך ההגשה ארוך יחסית - עבודת ההגשה אורכת כ-10 שעות של אנשי המפעל או ייעוץ חיצוני.


בנוסף:

מפעל בר תחרות (=יצואן!) זכאי להטבות מס' בהגשת בקשה ישירות לרשות המסים.

הטבות של פחת מואץ, הטבות בשיעור מס' חברות וכו'.שאל אותנו - ונענה

ניתן לכתוב למיל eitan@3eng.co.il@3eng.co.il

נשמח לקבל שאילתה דרך אתר האינטרנט שלנו www.3eng.co.il

5 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comentários


bottom of page